Bedrijfsgegevens - Voorwaarden

home
 
 


Bedrijfsgegevens:

Roben Delft / Sadatweg 64 - 66 / 2622 AP Delft
Telefoon: 015 - 2621500 / Telefax: 015 - 2621402
Website:.www.robensupply.nl / E-mailadres:.roben@robensupply.nl
Inschrijving Kamer van Koophandel Haaglanden onder nr. 27223629

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Verkoop- en leveringsvoorwaarden:

Orders kunnen schriftelijk, per telefoon, brief, fax en e-mail worden ingediend.
Geen verkoop aan particulieren.

Prijzen zijn inclusief verpakking, exclusief btw en verzendkosten.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden tot 4 weken na de datum waarop de
offerte is uitgebracht.

Op alle leveringen en fakturen van Roben Delft, Sadatweg 64-66, 2622 AP te Delft,
gelden de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel Haaglanden te Delft onder nummer 754.Roben Delft - Sadatweg 64-66 - 2622 AP Delft - Postbus 526 - 2600 AM Delft - E-mail:.roben@robensupply.nl